Chủ trương Trí Việt News là hướng đến việc xây dựng những giá trị căn bản, về nhân bản, đạo đức, và tinh thần dân tộc. Trí Việt News tôn trọng thông tin độc lập; không phục vụ đảng phái, tổ chức chính trị, lợi ích phe nhóm nào; không công kích cá nhân trong cộng đồng; không gây mâu thuẫn-phân biệt vùng miền.

Các ý kiến đóng góp cũng như bài viết riêng cho Trí Việt News (chưa đăng báo, Facebook hoặc blog cá nhân), xin gửi về trivietnewsonline@gmail.com. Nhuận bút sẽ gửi đến các anh chị mỗi đầu tháng. Chân thành cám ơn.

Trân trọng,

Nhóm thực hiện

Chủ biên: Mạnh Kim

TriViet Newsletter

Powered by MailChimp