Browsing loại

Diễn Đàn Tự Do

Diễn Đàn Tự Do

SỢ

Một bên là những người tay không. Một bên là một lực lượng đàn áp hùng hậu, tàn bạo hơn thú dữ. Trước cái can đảm phi thường của…