Browsing loại

Vấn Đề Hôm Nay

Vấn Đề Hôm Nay

BUÔN NGƯỜI

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vừa tuyên bố sẽ điều tra về hệ thống buôn người, có lẽ nên hỏi tội đồng chí Phúc, Nguyễn Xuân,…