NỊ HÀO

Một ông Tây hàng xóm, mỗi lần đi ngang, đều giơ tay chào : ‘’Ni hào !’’. Có vẻ hãnh diện lắm, vì biết tiếng Tàu, mặc dù nói được…

SAO ĐỎ

Một bài trên báo Người Việt : ‘’ Sao Đỏ trong trường học sẽ huỷ hoại nhân cách trẻ ‘’. Còn sẽ gì nữa, đã hủy hoại từ lâu rồi. Đó…

ĐẺ

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tuyên bố ngon lành : ‘’Nếu người phụ nữ không sinh được hai con thì đất nước sẽ ngày càng chao đảo".…