Trung Quốc Và Những “Tiểu Quốc” Mang Tên “Đặc Khu”

Dự luật thành lập ba đặc khu kinh tế (Vân Đồn-Quảng Ninh, Bắc Vân Phong-Khánh Hòa, Phú Quốc-Kiên Giang) đang gây chú ý không chỉ bởi yếu tố thời hạn cho thuê đất có thể lên đến 99 năm mà là sự lo lắng về một cuộc đổ bộ của Trung Quốc, cát cứ ba … Continue reading Trung Quốc Và Những “Tiểu Quốc” Mang Tên “Đặc Khu”